Varde Ådal Lam

Varde Ådal Lam fik hjælp i forbindelse med udvikling af eget gårdslagteri og til udvikling af direkte salg af gårdens mange produkter.

Varde Ådal Lam har etaberet eget gårdslagteri med skånsom slagtning af gårdens lam. I projektperioden blev udviklet afsætningskoncepter og nye produktioner, der understøttede lammeproduktionen.

Varde Ådal Lam  - www.vardeaadallam.dk – producerer cirka 600 lam årligt og produktionen er stigende. Lammene afsættes til restauranter – herunder flere af landets førende, og til private forbrugere. Gårdens produktion er udvidet med produktion af blandt andet æg og grøntsager.