Smag på Endelave - betydningen af terroir

Forbrugerne er interesserede i at vide, hvor råvarerne kommer fra, og efterspørger i vid udstrækning lokalt producerede produkter. Smag på Endelaves økologiske produkter kommer netop fra en bestemt lokalitet, og har med afsæt i en ny trendsættende råvare som tang et stort udviklingspotentiale.

Ny afsætningsstrategi

Med ønske om at styrke afsætningen, har virksomheden i samarbejde med Fødevarerådgivningen i Økologisk Landsforening fået etableret en afsætningsstrategi og fået tydeliggjort vigtigheden af oprindelsen. Rådgivningsforløbet fokuseret på historiefortællingen og den lokale forankring gennem etablering af en ny hjemmeside, hvor elementer i form af et nyt logo, design og appellerende fotos fra øen illustrerer og visualiserer historien.

Det er særligt vigtigt, at landmændene bag produkterne vises, og at nye opskrifter kan skubbe til brugen af de spændende tangprodukter. Markedsføringsmateriale i form af en profilbrochure er også blevet udviklet, hvilket har betydning for markedsføring af produkterne overfor turisterne på øen og indsalget overfor kommende BtB-kunder på fastlandet.

smag-paa-endelave.dk

Smag på Endelave

Smag på Endelave er både et økologisk brand og et fælles salgsselskab. Det står for udvikling og afsætning af produkter fra øen Endelave. Produktionen består blandt andet af lokalt producerede senneps- og melprodukter tilsat tang, hvilket differentierer produkterne. Produkterne sælges primært lokalt på øen, men der er udviklingspotentiale til stede.

Fødevarerådgivningens konsulenter står altid til rådighed for spørgsmål og en sparring omkring jeres økologiske produktudvikling. Vi arbejder for at skabe flere og bedre økologiske fødevarer i Danmark –og for at styrke eksporten af danske økologiske produkter til udlandet.