Udvikling af nye økologiske gedeoste til det danske marked

På Øselund var ostefremstillingen i starten koncentreret om gedeoste af feta- og parmesantypen – men i dag spænder sortimentet bredere. Med støtte fra Fødevarerådgivningen har Øselund Gedeosteri udviklet tre nye ostetyper, en hvidskimmel ost, en rødkit ost og en fast gedeost af havarti-typen. Ostene blev sat i produktion i sommeren 2015 og kan nu købes både lokalt på Varde-egnen, i Aarhus og i København.

På Øselund Gedeosteri i Varde malker Verner og Barbara Sønderby dagligt gårdens 200 økologiske geder. Mælken anvendes i gårdmejeriet til fremstilling af oste, der sælges til specialhandlen over hele landet. Øselund arbejder bevidst med egen foderfremstilling til gederne og har således fat i hele værdikæden fra jord til bord. Fødevarerådgivningens bistod med produktudvikling af nye ostetyper til det voksende marked for økologisk ost.

Der er stadig brug for nye varianter i økologiske ostesortiment og således plads til flere nyheder og varianter. Ost sælges på smagen – som den primære købskriterie. Derfor skal nye økologiske oste først og fremmest smage godt. Dernæst er det vigtigt på emballagen at gøre økologien tydelig, så produktet springer i øjnene for de økologiske forbrugere, som kigger efter de økologiske varianter i ostekøleren.

Det økologiske ostemarked som har været i vækst de seneste 10 år, havde i 2013 en samlet omsætning på 260 mio. kr. i detailhandlen (Kilde: Danmarks Statistik).