Markedsføring af spegepølser fra Skjern Enge

Økogårdene Skjern Enge fik bevilget et rådgivningsforøb med fokus på udvikling af fem nye varianter spegepølser hos Slagter Sørensen. Spegepølserne blev introduceret i julehandlen 2015. Økogårdene Skjern Enge producerer fortsat spegepølser, og siden er nye specialiteter kommet til.

Økogårdene består af to landbrug, som ejes af landmændene Erling Bonde og Søren Christensen. Økogårdene står bag en række nye afsætningsfremmende aktiviteter med udgangspunkt i deres landbrug ved Skjern Enge.  Hovedaktiviteten er salg af kød fra malke- og kødkvæg primært via internetsalg af kødkasser til private forbrugere. Her ud over afsætter de kød af kødkvæg til slagter i Torvehallerne, og de har gang hele tiden gang i nye initiativer – både mht. produktudvikling og afsætning fra den nystiftede Fødevarepark Skjern Enge APS